Z dniem 15 września nastąpi zmiana podmiotu świadczącego usługę z Orange Polska (Polska Telefonia Komórkowa – Centertel) na Locon Sp. z o.o. oraz Plus (POLKOMTEL Sp. z o.o.) na Locon Sp. z o.o. Wraz ze zmianą podmiotu świadczącego usługę BeastWorld nastąpi także aktualizacja regulaminu.

Zmiana ta nie wpływa na działanie usługi czy numery wykorzystywane do prowadzenia rozgrywki.

W przypadku braku akceptacji przez Klienta planowanej zmiany Klient może do czasu jej wprowadzenia wykorzystać zgromadzone Bonusy, a następnie zakończyć korzystanie z Usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem.

Locon

Wszystkie wymienione tu znaki towarowe należą do swoich odpowiednich wlascicieli.
2012 Locon Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.